Nizkoenergijska Hiša K – Domžale

Nizkoenergijska Hiša K – Domžale

Objekt je grajen v nizkoenergijskem energetskem standardu ob upoštevanju izvedbenih detajlov, ki veljajo tudi pri pasivni gradnji. Nizkoenergijska hiša je izvedena v masivni izvedbi – klasična opečna gradnja, s polnimi AB ploščami kot medetažno konstrukcijo, kar še pripomore k termostabilnosti objekta. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 18,9 kWh/m2a

Leto izgradnje: 2013
Sistem gradnje: Masivna gradnja

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.

Vizualizacija objekta:

Izkop in priprava terena:

Talna plošča na izolaciji:

Gradnja nosilnih sten pritličja:

Gradnja nadstropja:

 

Pasivna hiša K – Ljubljana

Pasivna hiša K – Ljubljana

Objekt je zasnovan in grajen v pasivnem energetskem standardu ob upoštevanju izvedbenih detajlov, ki veljajo pri pasivni gradnji. Pasivna hiša je izvedena v montažni izvedbi, po principu velikopanelnega sistema, kjer so stene narejene v kontroliranem okolju in pripeljane kot take na gradbišče. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 9,9 kWh/m2a

Leto izgradnje: 2010
Sistem gradnje: Montažna – lesena gradnja

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.

Vizualizacija objekta:

Obstoječi objekt in rušitev

Izvedba temeljenja pasivne hiše na penjenem steklu Glapor:

Izvedba montažnega – lesenega dela pasivne hiše:

Pasivna hiša F – Izlake

Pasivna hiša F – Izlake

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiše v klasični – opečni izvedbi. Temeljenje pasivne hiše je izvedeno na blazini penjenega stekla Glapor. Obodne in notranje stene v objektu so pozidane klasično – z opeko. na fasadi je predvidena izolacija iz kamene volne. Objekt je zasnovan kot pasivna hiša. Veliko pozornost posvečamo kvaliteti gradnje in detajlom, ki so potrebni za korektno izvedbo objekta (zrakotesnost, toplotni mostovi, pravilni vrstni red izvedbe…)

Več o objektu in poteku del si lahko pogledate na tej povezavi: http://www.pasivnagradnja.com/category/reference/pasivna-hisa-f-izlake/