Svetovanje

Ponujamo vam celostno izdelavo projektne dokumentacije na podlagi več kot 20 letnih izkušenj in več kot 200 izvedenih pasivnih hiš.

  • Pred nakupom parcele – analiza parcele

  • Ob izdelavi projektne dokumentacije

  • Energetsko svetovanje in optimizacija

  • Izbor komponent za objekt

  • Svetovanje med izvedbo objekta

Nudimo vam strokovno svetovanje v vseh fazah gradnje objekta. Že takoj na začetku lahko naredimo analizo parcele, da se ugotovi njena primernosta za gradnjo osončenje in komunalna opremljenost. V nadalnjih fazah vam strokovno svetujemo pri izdelavi projektne dokumentacije, vodimo postopek in skrbimo za optimalno izbiro komponent. Ekonomika in energetska učinkovitost sta ključna cilja, ki jih je potrebno zasledovati, če želimo objekt kakovostno in v predvidenih cenovnih okvirih pripeljati do konca.