Svetovanje pri projektni dokumentaciji in nadzoru izvedbe Pasivne hiše

Svetovanje

Ponujamo vam strokovno svetovanje celostno izdelavo projektne dokumentacije na podlagi več kot 20 letnih izkušenj in več kot 248 izvedenih Pasivnih hiš.

  • Pred nakupom parcele – analiza parcele

  • Ob izdelavi projektne dokumentacije

  • Energetsko svetovanje in optimizacija

  • Izbor komponent za objekt

  • Svetovanje pred začetkom izvedbe

  • Svetovanje med izvedbo objekta

  • Celostni pregled objekta po izvedbi

Naša ekipa vam ponuja strokovno pomoč pri gradnji vaše Pasivne hiše od začetka do konca. Preden se lotite gradnje, preverimo, ali je vaša parcela primerna za vaše želje in potrebe, kako je osončena in kakšna je njena komunalna infrastruktura. Nato vam pomagamo pri pripravi projektne dokumentacije, pridobivanju dovoljenj in izbiri najboljših komponent za vaš objekt. Naš cilj je, da zgradimo objekt, ki bo ekonomičen in energetsko učinkovit, ter da ga dokončamo v skladu z vašim proračunom in časovnim načrtom.

Pomen predhodnega posveta z izkušenim arhitektom

Preden se lotimo gradnje pasivne hiše, je zelo pomembno, da se posvetujemo z arhitektom, ki ima vsaj več kot desetletne izkušnje pri projektiranju, nadzoru in izvedbi pasivnih hiš. Arhitekt nam lahko namreč ponudi dragocene nasvete in rešitve, ki bodo pripomogle k uspešni in učinkoviti gradnji pasivne hiše.

Posvet z arhitektom je priporočljiv že v fazi idejne zasnove projekta, ko se odločamo o lokaciji, orientaciji, obliki, velikosti in funkciji pasivne hiše. Arhitekt nam lahko pomaga pri optimalni umestitvi projekta v prostor in okolje, pri upoštevanju naravnih danosti in omejitev, pri izbiri najprimernejšega tipa pasivne hiše in pri določanju osnovnih tehničnih in arhitekturnih zahtev. Arhitekt nam lahko tudi svetuje glede možnosti pridobivanja subvencij ali kreditov za gradnjo pasivne hiše.

Posvet z arhitektom je nujen tudi v fazi izdelave celostne projektne dokumentacije, ki je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo gradnje. Arhitekt nam lahko pomaga pri pripravi kakovostne in skladne projektne dokumentacije, ki bo vsebovala vse potrebne elemente, kot so idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, energetska izkaznica, statični izračun, načrt instalacij itd. Arhitekt nam lahko tudi pomaga pri izbiri najboljših materialov, komponent in sistemov za pasivno hišo ter pri zagotavljanju njihove certifikacije in skladnosti.

Posvet z arhitektom je koristen tudi v fazi pred začetkom gradnje, ko se odločamo o izboru izvajalcev, ki bodo gradili pasivno hišo. Arhitekt nam lahko svetuje glede kriterijev za izbor najprimernejših ponudnikov, ki imajo ustrezne reference, izkušnje in znanje za gradnjo pasivnih hiš. Arhitekt nam lahko tudi pomaga pri pregledu in analizi ponudb ter pri sklepanju pogodb z izvajalci. Arhitekt nam lahko tudi svetuje glede možnosti optimizacije časa in denarja, ki sta potrebna za gradnjo pasivne hiše.

Posvet z izkušenim arhitektom je tako ključen korak za uspešno gradnjo pasivne hiše. Ponudi nam svoje strokovno znanje, izkušnje in kreativnost ter nam pomaga pri reševanju morebitnih izzivov ali težav, ki bi lahko nastale med gradnjo. Zagotovi nam večjo varnost in zaupanje v celoten proces gradnje ter nam predaja kakovostno in funkcionalno pasivno hišo, ki bo ustrezala našim potrebam in željam.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije: