• 266 words1,3 min read

  Izdelava celostne projektne dokumentacije je ključna kvalitetno izvedbo objekta.

  Read More
 • 184 words0,9 min read

  Nudimo vam strokovno svetovanje v vseh fazah gradnje objekta od pomoči pri izboru pravilne parcele, pri izdelavi projektne dokumentacije, vodenju postopkov in na koncu pri izvedbi in predaji končanega objekta.

  Read More
 • 301 words1,5 min read

  Nadzor nad izvedbo je ključnega pomena za kvaliteten in predvidljiv prenos projektne rešitve v realnost. V splopu sodelovanja pri nadzoru naredimo najprej zelo temeljito analizo vse projektne dokumentacije in vseh predvidenih komponent.

  Read More
 • 484 words2,4 min read

  Nudimo vam celostno storitev svetovanja in sestave toplotnega ovoja objekta z določitvijo vseh potrebnih komponent, ki so pomembne za pasivno gradnjo. Izdelamo celostno PHPP energetsko bilanco in jo skozi projekt doplonjujemo in optimiziramo ter pripravimo vse potrebno za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Eko Sklada.

  Read More