Projektna dokumentacija

Ponujamo vam celostno izdelavo projektne dokumentacije na podlagi več kot 20 letnih izkušenj in več kot 200 izvedenih pasivnih hiš.

 • Izdelava idejne zasnove

 • 3D predstavitev celotnega projekta

 • Izdelava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje – DGD

 • Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo objekta – PZI

 • Izdelava energetske bilance PHPP

 • Definicija ovoja objekta in vseh komponet

 • Vodenje vseh postopkov in medsebojno usklajevanje vseh delov projektne dokumentacije

Kvalitetetna projektna dokumentacija je osnova, svetovanje pri izboru materialov in komponent ter stalen in strokoven nadzor nad gradnjo pa zagotovilo za kvaliteten objekt. Potrebno se je celostno posvetiti umestitvi objekta na lokacijo, pravilno zasnovati objekt in zagotoviti, da bo že projekta dokumentacija upoštevala vse zakonitosti, ki izhajajo iz izbranih gradnikov in komponente ter omogočala optimalno izvedbo objekta.

Individualni pristop do projektiranja Pasivnih hiš

Zakaj je pomemben in kako ga doseči?

Kako izbrati pravega projektanta za pasivno hišo, ki bo upošteval vaše želje, potrebe in lokacijo ter vam zagotovil optimalno energetsko bilanco in udobje

Cilj tega članka je pokazati pomen individualnega pristopa do projektiranja pasivnih hiš. Trdimo, da ni dovolj le slediti standardom pasivne gradnje, temveč je potrebno prilagoditi vsak projekt posebej glede na lokacijo in potrebe naročnika. Le tako lahko dosežemo najboljše rezultate v smislu udobja, učinkovitosti in ekonomičnosti. Tipski projekti pasivnih hiš, ki ne upoštevajo teh dejavnikov, so kot taki slab izbor za kvalitetno rešitev in optimalno energetsko zasnovo.

Pasivna hiša je vrsta stavbe, ki zagotavlja visoko raven udobja in energetske učinkovitosti z minimalno porabo energije. Pasivna hiša izkorišča naravne vire, kot so sončna svetloba, toplota ljudi in naprav ter prezračevanje z vračanjem toplote, da zmanjša potrebo po aktivnem ogrevanju in hlajenju. Pasivna hiša porabi le do 15 kWh/m2 ali do 1,5 litra kurilnega olja na m2 ogrevane površine na leto, kar predstavlja od 80 do 90 % manjšo porabo energije od klasično grajenih hiš. Pasivna hiša je tako sodobna in trajnostna oblika gradnje, ki ponuja številne prednosti za stanovalce in okolje.

Da bi dosegli takšno raven energetske učinkovitosti, je potrebno upoštevati številne dejavnike pri načrtovanju in gradnji pasivnih hiš. Med njimi je ključnega pomena individualni pristop do projektiranja pasivnih hiš, ki upošteva specifične značilnosti vsake lokacije, želje in potrebe naročnika ter optimalno zasnovo objekta glede na PHPP energetsko bilanco.

Individualni pristop do projektiranja pasivnih hiš pomeni, da se za vsak objekt posebej analizirajo in optimizirajo naslednji elementi:

 • Orientacija: Pasivna hiša mora biti orientirana tako, da maksimalno izkoristi sončno energijo za ogrevanje in osvetlitev prostorov. Hkrati mora biti zaščitena pred prekomernim pregrevanjem poleti z ustreznimi senčili in prezračevanjem.
 • Postavitev oken: Okna morajo biti postavljena tako, da omogočajo zadostno naravno svetlobo in razgled, hkrati pa preprečujejo prevelike toplotne izgube pozimi in prevelike toplotne dobitke poleti. Okna morajo biti tudi kakovostna, zrakotesna in s trojnim zasteklitvijo.
 • Upoštevanje individualnih želj naročnika: Naročnik mora biti vključen v proces načrtovanja pasivne hiše, da se upoštevajo njegove želje glede velikosti, oblike, funkcionalnosti in estetike objekta. Naročnik mora biti tudi seznanjen s prednostmi in slabostmi različnih rešitev ter s stroški gradnje in vzdrževanja pasivne hiše.
 • Število oseb, ki bodo živele v hiši: Število oseb vpliva na potrebo po prostoru, opremi, sanitarnih napravah in prezračevanju. Večje število oseb pomeni tudi večjo notranjo toplotno obremenitev, ki jo je potrebno uravnavati s primernim prezračevanjem.
 • Uskladitev želj z zasnovo in PHPP energetsko bilanco: PHPP je program za izračun energetske bilance pasivnih hiš, ki omogoča optimizacijo različnih parametrov, kot so debelina izolacije, velikost oken, prezračevalna naprava itd
 • PHPP energetska bilancaPHPP je program za izračun energetske bilance pasivnih hiš, ki omogoča optimizacijo različnih parametrov, kot so debelina izolacije, velikost oken, prezračevalna naprava itd. PHPP je ključno orodje v fazi zasnove projekta, saj omogoča preverjanje pravilnosti odločitev pri zasnovi zgradbe že med samim projektiranjem. PHPP je tudi potreben za certificiranje pasivnih hiš po mednarodnem standardu.
 • Upoštevanje lokalnih klimatskih podatkov: Pasivna hiša mora biti prilagojena lokalnim klimatskim razmeram, kot so temperatura, vlažnost, sončno sevanje, veter itd. Ti podatki vplivajo na izbiro materialov, debelino izolacije, velikost in orientacijo oken, potrebo po senčenju in prezračevanju. PHPP uporablja klimatske podatke za vsako lokacijo posebej in jih primerja z referenčnimi podatki za pasivne hiše.

V praksi je pogosto težko najti projektante, ki dobro poznajo PHPP metodologijo izračuna energetske bilance in jo tudi natančno uporabljajo pri načrtovanju pasivnih hiš. Mnogi projektanti se zanašajo na klimatske podatke, ki jih poda Eko sklad za pridobitev subvencij, ki pa veljajo le za Ljubljano in ne upoštevajo lokalnih klimatskih podatkov za realne lokacije gradnje. To je za vse lokacije gradnje, ki so izven Ljubljane izrazito problematično, saj lahko povzroči neustrezno zasnovo pasivne hiše, ki ne bo dosegala želenih rezultatov v smislu energetske učinkovitosti, udobja in ekonomičnosti. Zato je pomembno, da se pri izbiri projektanta za pasivno hišo preveri tudi njegovo znanje in izkušnje s PHPP metodologijo in da se zahteva uporaba lokalnih klimatskih podatkov za izračun energetske bilance in seveda kvalitetno izvedene reference. Le tako se lahko zagotovi kakovostna in optimalna zasnova pasivne hiše za vsako lokacijo posebej.

Individualni pristop do projektiranja pasivnih hiš je torej ključen in potreben, če želimo dobiti optimalno zasnovo objekta, ki je najbolj ekonomsko upravičena na določeni lokaciji. Tipski projekti nikakor ne morejo zadostiti tem zahtevam in so kot taki slab izbor za kvalitetno rešitev in optimalno energetsko zasnovo, saj v popolnosti ne upoštevajo umestitve na lokacijo, klimatskih podatkov in niso optimalno zasnovani za to lokacijo s PHPP.

Kvalitetna Pasivna hiša mora biti rezultat individualnega pristopa do projektiranja pasivnih hiš, ki temelji na natančni analizi in optimizaciji vseh elementov, ki vplivajo na energetsko učinkovitost objekta. Pasivna hiša je tako prijazna do okolja, saj zmanjšuje emisije CO2 in porabo fosilnih goriv, hkrati pa zagotavlja visoko raven udobja in kakovosti bivanja za svoje stanovalce.

Gradnja objekta je največja investicija pri večini družin, ki se odločajo za gradnjo. Zato bi moral biti individualni pristop do projektiranja pasivnih hiš ključnega pomena, saj le ta ne vpliva na investicijo, lahko pa bistveno izboljša energetsko bilanco in lahko na koncu s tem pristopom dobimo boljši, energetsko optimalnejši in ekonomsko bolje upravičen objekt, ki bo krojen po želji naročnika.

Naročnik si namreč zasluži, da mu ni potrebno sprejemati kompromisov, ko se odloči za gradnjo hiše, saj naj se le ta zasnuje po njegovih željah. Individualni pristop do projektiranja pasivnih hiš omogoča naročniku, da sodeluje pri oblikovanju svoje bodoče hiše in da izrazi svoje potrebe, želje in pričakovanja. Projektant pa mu pomaga pri izbiri najboljših rešitev za njegovo lokacijo, ki bodo zagotovile visoko raven udobja in kakovosti bivanja ter nizke stroške energije. Tako se ustvari harmonija med naročnikom in projektantom, ki se odraža v končnem rezultatu – pasivni hiši, ki je individualna, učinkovita in trajnostna.

V tem članku smo predstavili pomen individualnega pristopa do projektiranja pasivnih hiš, ki upošteva specifične značilnosti vsake lokacije, želje in potrebe naročnika ter optimalno zasnovo objekta glede na PHPP energetsko bilanco. Pokazali smo, da je takšen pristop ključen in potreben, če želimo dobiti pasivno hišo, ki je najbolj ekonomsko upravičena na določeni lokaciji in ki zagotavlja visoko raven udobja in kakovosti bivanja. Prav tako smo opozorili na slabosti tipskih projektov, ki ne upoštevajo vseh teh dejavnikov in so zato neprimerni za gradnjo pasivnih hiš, saj niso prilagojeni na danosti posamezne lokacije.

Če se želite prepričati o prednostih individualnega pristopa do projektiranja pasivnih hiš, vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Arhem d.o.o., ki v sklopu arhitekturnega biroja ponuja povsem individualni pristop do zasnove projekta, individualno vodenje vsakega projekta in osebni pristop do vsakega, ki jim s sodelovanjem izkaže zaupanje. Podjetje Arhem d.o.o. ima dolgoletne izkušnje in znanje na področju pasivne gradnje in uporablja PHPP metodologijo za izračun energetske bilance. Poleg tega vam lahko ponudijo izvedbo pasivne hiše v sklopu skupine PasivnaGradnja.si, ki bo na podlagi več kot 20 letnih izkušenj na področju pasivne gradnje in dobro izdelane projektne dokumentacijo arhitekturnega biroja Arhem prenesla na gradbišče in jo s pomočjo popolnoma fleksibilnega gradbenega sistema za izvedbo pasivnih hiš TermoLOGiK hitro in natančno prenesla v realnost.

Končni rezultat bo zaradi usklajenega dela in poznavanja vseh segmentov projektiranja in gradnje najboljši za dano lokacijo, za izražene želje naročnika in ekonomski okvir v katerega je objekt postavljen.