Projektna dokumentacija

Ponujamo vam celostno izdelavo projektne dokumentacije na podlagi več kot 20 letnih izkušenj in več kot 200 izvedenih pasivnih hiš.

  • Izdelava idejne zasnove

  • 3D predstavitev celotnega projekta

  • Izdelava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje – DGD

  • Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo objekta – PZI

  • Izdelava energetske bilance PHPP

  • Definicija ovoja objekta in vseh komponet

  • Vodenje vseh postopkov in medsebojno usklajevanje vseh delov projektne dokumentacije

Kvalitetetna projektna dokumentacija je osnova, svetovanje pri izboru materialov in komponent ter stalen in strokoven nadzor nad gradnjo pa zagotovilo za kvaliteten objekt. Potrebno se je celostno posvetiti umestitvi objekta na lokacijo, pravilno zasnovati objekt in zagotoviti, da bo že projekta dokumentacija upoštevala vse zakonitosti, ki izhajajo iz izbranih gradnikov in komponente ter omogočala optimalno izvedbo objekta.