Pridobivanje in analiza ponudb za izvedbo pasivne hiše

Ko je pripravljena natančna in celostna projektna dokumentacija za razpis, je potrebno pridobiti ponudbe za izvedbo gradnje pasivne hiše od potencialnih izvajalcev. Pridobivanje ponudb je postopek, ki ga izvede naročnik ali njegov zastopnik, ki povabi k sodelovanju izvajalce, ki imajo ustrezne reference, izkušnje in znanje za gradnjo pasivnih hiš. Pridobivanje ponudb mora biti transparentno, pošteno in konkurenčno ter temeljiti na razpisni dokumentaciji.

Analiza ponudb je postopek, ki ga izvede nadzornik ali drug strokovnjak, ki preveri kakovost in ustreznost ponudb za izvedbo gradnje pasivne hiše.

Analiza ponudb ima več ciljev in koristi, med katerimi so:

  • Natančno poznavanje pasivne gradnje, cen na trgu, komponent in izvedbenega segmenta na gradbiščih: Analiza ponudb omogoča, da se natančno spozna pasivna gradnja, cene na trgu, komponente in izvedbeni segment na gradbiščih. Analiza ponudb omogoča, da se oceni realnost in primernost ponudb glede na projektno dokumentacijo in PHPP energetsko bilanco. Analiza ponudb omogoča tudi, da se prepoznajo morebitne nepravilnosti, nejasnosti ali neskladnosti v ponudbah.
  • Priprava natančne analize ponudb za izvedbo: Analiza ponudb omogoča tudi, da se pripravi natančna analiza ponudb za izvedbo gradnje pasivne hiše. Analiza ponudb vsebuje primerjavo in oceno ponudb glede na kriterije, kot so cena, rok, kakovost, reference itd. Analiza ponudb vsebuje tudi prednosti in slabosti vsake ponudbe ter priporočila za izbor najprimernejšega izvajalca.
  • Rangiranje izvajalcev glede na izkušnje: Analiza ponudb omogoča tudi, da se rangira izvajalce glede na njihove izkušnje pri gradnji pasivnih hiš. Rangiranje izvajalcev omogoča, da se preveri njihova strokovnost, zanesljivost in kredibilnost. Rangiranje izvajalcev omogoča tudi, da se upošteva njihovo sodelovanje z nadzornikom in naročnikom ter njihovo spoštovanje dogovorov in rokov.

Analiza ponudb je torej pomemben korak za uspešno gradnjo pasivne hiše. Analiza ponudb prispeva k temu, da se zagotovi optimalna izbira izvajalcev, ki bodo gradili pasivno hišo. Analiza ponudb je tudi pomemben vir informacij in podpore za naročnika, ki se lahko bolje odloči o izboru izvajalca in  je tako nujen predpogoj za kakovostno in varno gradnjo pasivne hiše.