Pomen predhodnega pregleda in analize projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija je temeljni dokument, ki opredeljuje vse bistvene elemente pasivne hiše, kot so lokacija, oblika, velikost, funkcija, materiali, komponente, sistemi, načrti, izračuni, specifikacije itd. Projektna dokumentacija je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo gradnje. Zato je zelo pomembno, da je projektna dokumentacija popolna, skladna in primerna za gradnjo pasivne hiše.

Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije je postopek, ki ga izvede nadzornik ali drug strokovnjak, ki preveri kakovost in ustreznost projektne dokumentacije. Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije ima več ciljev in koristi, med katerimi so:

  • Prepoznavanje in odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, napak ali nejasnosti v projektu: Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije omogoča, da se odkrijejo in odpravijo morebitne pomanjkljivosti, napake ali nejasnosti v projektu, ki bi lahko vplivale na kakovost, funkcionalnost ali varnost pasivne hiše. Na primer, predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije lahko ugotovi, ali so vsi elementi projekta skladni z veljavnimi predpisi in standardi, ali so vsi materiali in komponente certificirani in primerni za pasivno gradnjo, ali so vsi izračuni in načrti točni in realni itd.
  • Predlaganje ustreznih rešitev ali dopolnitev: Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije omogoča tudi, da se predlagajo ustrezne rešitve ali dopolnitve za izboljšanje projekta. Na primer, predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije lahko predlaga bolj optimalno umestitev projekta v prostor in okolje, bolj učinkovito izbiro materialov, komponent in sistemov za pasivno hišo, bolj kreativno in estetsko oblikovanje pasivne hiše itd.
  • Zagotavljanje skladnosti in usklajenosti projekta: Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije omogoča tudi, da se zagotovi skladnost in usklajenost projekta z vsemi potrebnimi elementi. Na primer, predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije lahko zagotovi, da je projektna dokumentacija popolna in vsebuje vse potrebne elemente za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo gradnje. Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije lahko tudi zagotovi, da je projektna dokumentacija usklajena z željami in pričakovanji naročnika ter z najboljšimi praksami na področju pasivne gradnje.
  • Preverjanje PHPP energetske bilance ter vseh komponent, ki vplivajo na energetsko bilanco: Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije omogoča tudi, da se preveri PHPP energetska bilanca pasivne hiše ter vse komponente, ki vplivajo na energetsko bilanco. PHPP energetska bilanca je orodje za načrtovanje pasivnih hiš, ki izračuna potrebno energijo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, osvetlitev in gospodinjske naprave pasivne hiše. PHPP energetska bilanca mora biti skladna z zahtevami za pasivno hišo, ki so določene v standardu Pasivhauss inštituta. Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije lahko preveri, ali so vse komponente, ki vplivajo na energetsko bilanco, kot so toplotna izolacija, okna, vrata, prezračevalni sistem, ogrevalni sistem, električne in vodovodne instalacije itd., pravilno izbrane, dimenzionirane in vgrajene v pasivno hišo. Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije lahko tudi preveri, ali so vse komponente skladne s projektno dokumentacijo in s PHPP energetsko bilanco.

Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije je torej ključen korak za uspešno gradnjo pasivne hiše. Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije prispeva k temu, da se projektna dokumentacija izboljša, dopolni in uskladi ter da se zagotovi optimalna energetska učinkovitost pasivne hiše in je tudi pomemben vir informacij in podpore za naročnika, ki se lahko bolje pripravi na gradnjo pasivne hiše. Predhodni pregled in analiza projektne dokumentacije je tako nujen predpogoj za kakovostno in varno gradnjo pasivne hiše.