PHPP – ključ do prave Pasivne hiše

Kako PHPP pomaga pri načrtovanju in optimizaciji pasivnih hiš od ideje do izvedbe

PHPP je kratica za Passivhaus Projektierungs Paket, kar pomeni program za projektantski izračun pasivnih hiš. Gre za orodje, ki omogoča načrtovanje in optimizacijo energetske učinkovitosti zgradb, ki izpolnjujejo stroge kriterije za pasivno gradnjo. Pasivna hiša je zgradba, ki zagotavlja visoko bivalno udobje z minimalno porabo energije za ogrevanje in hlajenje.

PHPP je pomemben del pri projektiranju pasivnih hiš, ker omogoča preverjanje pravilnosti odločitev pri zasnovi zgradbe že med samim projektiranjem. PHPP upošteva vse pomembne dejavnike, ki vplivajo na energetsko bilanco zgradbe, kot so orientacija, oblika, ovoj, okna, prezračevanje, toplotni mostovi, notranji in sončni toplotni prirastki, itd. S pomočjo PHPP lahko projektant izbere najboljše rešitve za doseganje cilja pasivne hiše, ki je poraba energije za ogrevanje manj ali enako 15 kWh/m²a.

PHPP je potrebno vpeljati že takoj na začetku izdelave projektne dokumentacije in z njim do konca preverjati vse komponente, ki bodo bile vgrajene. To je zato, ker je pasivna hiša rezultat celostnega pristopa k načrtovanju in gradnji, ki zahteva visoko kakovost in natančnost izvedbe. Vsaka sprememba v zasnovi ali izbiri materialov lahko vpliva na energetsko bilanco in posledično na bivalno udobje in stroške obratovanja. Z uporabo PHPP lahko projektant spremlja energetsko bilanco skozi celotno fazo projektnega dela in vnaša potrebne korekcije. PHPP je tudi pogoj za pridobitev certifikata pasivne hiše in subvencije Eko sklada.

Pri načrtovanju pasivne hiše je potrebno upoštevati naslednja načela:

 • Orientacija: Izraba dobitkov sončnega sevanja je možna le pri pravilni orientaciji pasivne hiše, odvisna pa je tudi od orientacije fasade, letnega časa in dnevnega gibanja sonca. Idealna je orientacija proti jugu ± 30°.
 • Shranjevanje sončne energije: Sončna energija se lahko shranjuje v masivnih elementih zgradbe (zidovi, tla), ki imajo visoko toplotno akumulativnost. Ti elementi morajo biti izpostavljeni soncu ali notranjim toplotnim virom (ljudje, naprave) in ne smejo biti prekriti z izolacijo ali oblogo.
 • Oblika zgradbe: Oblika zgradbe mora biti čim bolj kompaktna in enostavna, da se zmanjša površina ovoja v primerjavi s prostornino. Pomemben je tudi faktor oblike A/V (razmerje med površino ovoja in prostornino), ki mora biti čim manjši.
 • Toplotna izolacija: Toplotna izolacija zunanjih neprosojnih obodnih površin (stene, streha, tla) mora biti dovolj debela, da se zagotovi nizka toplotna prehodnost (U ≤ 0,15 W/m²K). Priporočljivo je uporabljati naravne in obnovljive materiale za izolacijo, kot so lesna vlakna, celuloza, pluta, ovčja volna itd.
 • Okna in vrata: Okna in vrata morajo biti visoko energetsko učinkovita, s trojno zasteklitvijo in plinskim polnjenjem (argon ali kripton), ki zagotavlja nizko toplotno prehodnost (U ≤ 0,8 W/m²K) in visoko prepustnost sončnega sevanja (g ≥ 50 %). Okenski okvirji morajo biti izdelani iz materialov z nizko toplotno prevodnostjo (les, PVC, aluminij s prekinjenim toplotnim mostom) in imeti dobro tesnjenje. Okna in vrata morajo biti pravilno vgrajena v ovoj stavbe brez toplotnih mostov in zrakotesno.
 • Konstruiranje brez toplotnih mostov: Toplotni most je lokalno omejena površina v konstrukciji toplotnega ovoja zgradbe, kjer je povečan prehod toplote. Toplotni mostovi povzročajo večje toplotne izgube, nižje temperature notranjih površin, povečano tveganje za kondenzacijo vlage in pojav plesni. Pri pasivni hiši je potrebno preprečiti ali odpraviti vse toplotne mostove v ovoju stavbe. To se doseže z načrtovanjem detajlov brez prekinitev toplotne izolacije, uporabo materialov z nizko toplotno prevodnostjo in skrbno izvedbo gradbenih del.
 • Vetrna tesnost: Vetrna tesnost pomeni, da je ovoj stavbe neprepusten za nekontrolirano uhajanje ali vdiranje zraka skozi netesne spoje, fuge, reže ali preboje. Vetrna tesnost je pomembna zaradi več razlogov: zmanjšuje toplotne izgube zaradi konvekcije in s tem znižuje potrebo po dodatnem ogrevanju; preprečuje kondenzacijo vlage v konstrukciji ovoja stavbe in s tem preprečuje nastanek plesni in poškodb materialov; zagotavlja boljše bivalno udobje, saj preprečuje prepih in vpliv zunanjih dejavnikov (hrup, prah, vonjave) na notranjo klimo; omogoča učinkovito delovanje mehanskega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Vetrna tesnost se meri s tlačnim testom (Blower Door test), ki pokaže stopnjo nekontrolirane izmenjave zraka med notranjostjo in zunanjostjo stavbe. Pri pasivni hiši mora biti ta stopnja manjša od 0,6 h-1.
 • Prezračevanje: Prezračevanje je sistem za zagotavljanje svežega in filtriranega zraka v prostorih brez odpiranja oken. Prezračevanje je nujno potrebno v pasivnih hišah zaradi visoke stopnje tesnosti ovoja stavbe. Prezračevanje mora biti opremljeno s toplotnim izmenjevalnikom, ki vrača toploto odpadnega zraka v dovodni zrak. S tem se zmanjša potreba po dodatnem ogrevanju svežega zraka in poveča energetska učinkovitost sistema. Če pa je ovoj stavbe netesen, lahko prezračevanje povzroči neželene tlakovne razlike med notranjostjo in zunanjostjo stavbe. To lahko povzroči uhajanje ali vdiranje zraka skozi netesne spoje in s tem zmanjša učinkovitost toplotnega izmenjevalnika in poveča toplotne izgube.
 • Ogrevanje: Ogrevanje pasivne hiše je možno z različnimi sistemi, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, kot so sonce, biomasa, toplotne črpalke itd. Pri pasivni hiši ni potrebno uporabljati klasičnih ogrevalnih teles, kot so radiatorji ali talno gretje, saj bi ti povzročali preveliko pregrevanje prostorov. Namesto tega se lahko uporablja ploskovno ogrevanje (stensko ali stropno), ki deluje na nizki temperaturi (30-35 °C) in zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote po prostoru. Druga možnost je toplozračno ogrevanje, ki dovaja topel zrak skozi prezračevalni sistem. V tem primeru je potrebno zagotoviti dobro filtracijo zraka in ustrezno vlažnost. Za ogrevanje sanitarne vode se lahko uporablja solarni sistem ali toplotna črpalka.
 • Hlajenje: Hlajenje pasivne hiše je možno doseči s pasivnimi ukrepi, kot so senčenje oken, nočno prezračevanje, uporaba termične mase in rastlinstva. Če pa ti ukrepi niso dovolj učinkoviti, se lahko uporablja tudi aktivno hlajenje s pomočjo reverzibilne toplotne črpalke ali klimatske naprave. V tem primeru je potrebno paziti na pravilno nastavitev temperature in vlažnosti zraka ter preprečiti kondenzacijo vlage na hladnih površinah.

PHPP omogoča izračun energijske bilance in letne porabe energije stavbe na podlagi vnesenih podatkov o značilnostih stavbe. PHPP ima več prednosti, če se uporablja že na začetku pri izdelavi idejne zasnove in umestitve objekta na parcelo in kasneje cel čas izdelave projektne dokumentacije:

 • PHPP pomaga pri dimenzioniranju posameznih komponent (sestava gradbenih elementov, kakovost oken, senčenje, prezračevanje itd.) in njihovem vplivu na energijsko bilanco stavbe pozimi in poleti.
 • PHPP pomaga pri dimenzioniranju potrebne moči ogrevanja in hlajenja.
 • PHPP pomaga pri izračunu porabe tople vode in načrtovanju sistemov za pripravo tople vode.
 • PHPP pomaga pri dimenzioniranju mehanskih sistemov za celotno stavbo: ogrevanje, hlajenje, priprava tople vode.
 • PHPP omogoča preverjanje energetske učinkovitosti celotnega koncepta stavbe.
 • PHPP omogoča takojšnje spremljanje učinka sprememb vnosa na energijsko bilanco stavbe. To omogoča primerjavo komponent različnih kakovosti brez velikega napora in tako optimizacijo konkretnega gradbenega projekta – bodisi nove gradnje ali prenove – glede na energetsko učinkovitost.
 • PHPP omogoča sistematično upravljanje variant.
 • PHPP upošteva tipične mesečne klimatske pogoje za lokacijo stavbe (zlasti temperaturo in sončno sevanje). Na podlagi tega PHPP izračuna mesečno potrebo po ogrevanju ali hlajenju za vneseno stavbo. PHPP se lahko tako uporablja za različne klimatske regije po svetu.

Pasivna hiša je koncept gradnje, ki zagotavlja visoko bivalno ugodje z zelo nizko porabo energije za ogrevanje in hlajenje. Pasivna hiša porabi le do 15 kWh/m2 ali do 1,5 litra kurilnega olja na m2 ogrevane površine na leto, kar predstavlja od 80 do 90 % manjšo porabo energije od klasično grajenih hiš. Pasivna hiša dosega tako nizko porabo energije z zmanjševanjem toplotnih izgub ter maksimalnim izkoriščanjem energije sonca in notranjih virov energije.

Da bi lahko pasivna hiša delovala v skladu s svojim konceptom, mora biti načrtovana in zgrajena v drugačnem standardu kot običajne hiše. Pri tem je ključnega pomena uporaba programa PHPP (Passive House Planning Package), ki je orodje za načrtovanje in optimizacijo pasivnih hiš. PHPP omogoča izračun energijske bilance in letne porabe energije stavbe na podlagi vnesenih podatkov o značilnostih stavbe. PHPP pomaga pri dimenzioniranju posameznih komponent (sestava gradbenih elementov, kakovost oken, senčenje, prezračevanje itd.) in njihovem vplivu na energijsko bilanco stavbe pozimi in poleti. PHPP omogoča tudi preverjanje energetske učinkovitosti celotnega koncepta stavbe.

Uporaba PHPP je izjemno pomembna že od prve idejne zasnove in umestitve objekta na parcelo pa do izbora vseh komponent objekta in izdelave PZi projektne dokumentacije. Le tako lahko zagotovimo, da bo pasivna hiša ustrezala vsem zahtevam za pasivni standard in da bo nudila visoko bivalno ugodje s čim manjšimi stroški in minimalnim negativnim vplivom na okolje. PHPP omogoča takojšnje spremljanje učinka sprememb vnosa na energijsko bilanco stavbe. To omogoča primerjavo komponent različnih kakovosti brez velikega napora in tako optimizacijo konkretnega gradbenega projekta – bodisi nove gradnje ali prenove – glede na energetsko učinkovitost. PHPP upošteva tudi tipične mesečne klimatske pogoje za lokacijo stavbe (zlasti temperaturo in sončno sevanje). Na podlagi tega PHPP izračuna mesečno potrebo po ogrevanju ali hlajenju za vneseno stavbo. PHPP se lahko tako uporablja za različne klimatske regije po svetu.

PHPP je torej nepogrešljivo orodje za načrtovanje pasivne hiše, ki zagotavlja visoko energetsko učinkovitost, udobje in trajnost.

Pri gradnji pasivne hiše je zelo pomembno, da izberete pravega partnerja, ki bo poskrbel za kakovostno projektiranje, nadzor in izvedbo vašega objekta. Ključen kriterij pri izbiri partnerja naj bo njegovo temeljito poznavanje, obvladovanje in redna uporaba PHPP energetskega orodja, saj bo le tako vaš objekt v celoti optimalno zasnovan in bo vaša naložba tudi ekonomsko optimalna. PHPP je namreč orodje, ki omogoča načrtovanje in optimizacijo pasivnih hiš na podlagi vnesenih podatkov o značilnostih stavbe. PHPP pomaga pri dimenzioniranju posameznih komponent (sestava gradbenih elementov, kakovost oken, senčenje, prezračevanje itd.) in njihovem vplivu na energijsko bilanco stavbe pozimi in poleti. PHPP omogoča tudi preverjanje energetske učinkovitosti celotnega koncepta stavbe.

Če izberete projektanta, nadzornika ali izvajalca, ki ne pozna in ne uporablja PHPP orodja in na koncu le naroči izračun pri zunanjem sodelavcu, tvegate, da bo vaš objekt neustrezno zasnovan in da se ne bo upoštevalo in preverjalo komponent, zasnove in drugih parametrov objekta. To je velika napaka in lahko naredi vašo investicijo precej ekonomsko neupravičeno.

Za izdelavo PHPP energetskega izračuna pa ni dovolj le imeti program, ampak je potrebno imeti tudi osebo, ki temeljito pozna tako projektiranje kot tudi izvedbo pasivnih hiš ter zelo natančno gradbene materiale, ki bodo uporabljeni ob izvedbi. Le tako lahko zagotovimo kakovostno in verodostojno energetsko bilanco, ki bo odražala dejansko stanje objekta. Če iščete takšno osebo ali skupino strokovnjakov, ki že 20 let deluje na področju pasivne gradnje in pri vseh svojih projektih uporablja PHPP od prve črte na papirju do končne vgradnje zadnje komponente na objektu, potem vam priporočamo arhitekturni biro Arhem.si in izvedbeno skupino PasivnoGradnjo.siArhem.si in PasivnoGradnjo.si sta podjetji, ki se ukvarjata s projektiranjem in gradnjo pasivnih hiš po meri naročnika z več kot 20 letno tradicijo na področju pasivne gradnje. Ponujajo vam celostno storitev od izdelave projektne dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja, ureditve vsega potrebnega za subvencijo Eko sklada in izvedbo objekta v vseh fazah, vključno z izvedbo izkopa, izolirane temeljne plošče, inštalacij in interierjapasivna hiša “na ključ “.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije: