Pasivna hiša K – Ljubljana

Objekt je zasnovan in grajen v pasivnem energetskem standardu ob upoštevanju izvedbenih detajlov, ki veljajo pri pasivni gradnji. Pasivna hiša je izvedena v montažni izvedbi, po principu velikopanelnega sistema, kjer so stene narejene v kontroliranem okolju in pripeljane kot take na gradbišče. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 9,9 kWh/m2a

Leto izgradnje: 2010
Sistem gradnje: Montažna – lesena gradnja

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.

Vizualizacija objekta:

Obstoječi objekt in rušitev

Izvedba temeljenja pasivne hiše na penjenem steklu Glapor:

Izvedba montažnega – lesenega dela pasivne hiše: