Nizkoenergijska Hiša K – Domžale

Objekt je grajen v nizkoenergijskem energetskem standardu ob upoštevanju izvedbenih detajlov, ki veljajo tudi pri pasivni gradnji. Nizkoenergijska hiša je izvedena v masivni izvedbi – klasična opečna gradnja, s polnimi AB ploščami kot medetažno konstrukcijo, kar še pripomore k termostabilnosti objekta. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 18,9 kWh/m2a

Leto izgradnje: 2013
Sistem gradnje: Masivna gradnja

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.

Vizualizacija objekta:

Izkop in priprava terena:

Talna plošča na izolaciji:

Gradnja nosilnih sten pritličja:

Gradnja nadstropja: