Pregled projektne dokumentacije

Analiza projektne dokumentacije

Za stranko naredimo pregled izvedbene dokumentacije, ki jo dostavi. Pregledamo zlasti predlagane materiale v projektu, preverimo morebitne toplotne mostove ter izdelamo PHPP energetski izračun in na tej podlagi preverimo korektnost izvedbe strojnih inštalacij, dimenzioniranja toplotne črpalke in prezračevanja. Na podlagi analize podamo pisno poročilo in naš predlog korekcij, ki so potrebne za energetsko optimizacijo in zanesljivo izvedbo objekta.

Za izognitev problemom pri gradnji vam svetujemo, da izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo pasivne hiše zaupate izkušenim strokovnjakom s področja projektive, ki vam bodo zagotovili energetsko in ekonomsko optimalno zasnovo ter ponudili celostno in usklajeno projektno dokumentacijo z upoštevanje lokacije, orientacije in lokalnih klimatskih razmer in na ta način ponudili optimalno zasnovo vašega novega doma.

Energetska bilanca PHPP

Z naročnika izdelamo energetsko bilanco PHPP s katero preverimo predvideno učinkovitost objekta. Programski paket PHPP (Passive House Planning Package) za izračun energetske bilance objekta, je nujen pripomoček pri projektiranju pasivne hiše. Gre za izjemno učinkovito in uveljavljeno programsko opremo, ki so jo izdelali na Passivhaus inštitutu v Nemčiji (PHI). Z uporabo tega programa je mogoče optimalno oblikovati objekt in definirati ogrevalne naprave ter učinkovitost rekuperatorja, saj omogoča sprotno preverjanje vseh postavk v arhitektonski in energetski zasnovi objekta. Poleg tega izračun letne porabe energije za ogrevanje in hlajenje glede na tlorisno površino objekta predstavlja zelo dober način za primerjavo energetske učinkovitosti objektov po celem svetu in še mnogo drugih koristnih podatkov.
Izpisek energetske bilance PHPP je tudi obvezen del vloge za pridobitev nepovratnih sredstev Ekosklada, ki hkrati tudi definira njihovo višino. PHPP izračun naredimo za vsak objekt.

Predlogi za optimizacijo

Na podlagi analize projektne dokumentacije in energetskega izračuna PHPP pripravimo predlog optimizacije. Ta predlog je lahko narejen v različnem obsegu, odvisno od dogovora z naročnikom in pomankljivosti projekta. Na ta način se lahko doseže željeni nivo energetske učinkovitosti oz. nivo predpisan s strani Ekosklada za doseganje željene višine nepovratnih sredstev.

Spisek predloga optimizacije lahko obsega:

 • Izbor in debelina toplotne izolacije tal, zidov in strehe

 • Fizikalne lastnosti oken (U-vrednost okvirja, U-vrednost stekla, g-faktor prepustnosti sončnega sevanja) s predlogom tipa okna

 • Rešitve detajlov toplotnih mostov

 • Moč ogrevalne naprave

 • Način ogrevanja

 • Optimizacija prezračevanja

Pridobitev ponudb za izvedbo Pasivne hiše

Organizacija razpisa

Po izdelani izvedbeni dokumentaciji sledi pridobivanje ponudb izvajalcev. V okviru naše pisarne poskrbimo tudi za ta pomemben segment gradnje. Na kvalitetno izdelan izvedbeni projekt tako lahko pričakujemo tudi konkretne in realne ponudbe izvajalcev.
Dolgoletno udejstvovanje v projektivi, nadzoru in gradnji objektov nam je omogočilo, da smo spoznali širok nabor različnih izvajalcev. Tako lahko stranki ponudimo preverjen izbor izvajalcev za posamezne gradbene, obrtniške ali instalacijske faze. Ker naš projekt seveda zelo dobro poznamo, smo tudi prvi, ki lahko ocenimo realnost ponudb in svetujemo pri izboru.
Del izbora je tudi naša ponudba izvajalcev iz naše skupine. Ker delujemo celostno, imamo poleg projektive tudi svojo ekipo preizkušenih izvajalcev za vse faze gradnje s poudarjenim znanjem za pasivno gradnjo. To omogoča, da kvaliteten projekt prenesemo tudi v hitro in kvalitetno izveden objekt, kar je še posebej pomembno za pasivne hiše.

Analiza ponudb

Vse prejete ponudbe za izvedbo objekta analiziramo in primerjamo. S tem ugotavljamo segmente ponudbe z najnižjo ceno, a še vedno korektno izvedbo, ugotavljamo morebitne nedoslednosti in obseg del, ki jih je določen ponudnik sposoben izpeljati. Ta analiza potem omogoči naročniku lažjo odločitev za najem izvajalca.

Nadzor v fazi gradnje

Gradbeni nadzor

Nadzor gradnje je obvezen in zelo pomemben del vsake gradnje. Predstavlja namreč strokoven nadzor nad izvajalcem v vseh fazah gradnje in pomembnih formalnostih ob začetku in zaključku gradnje. Nadzornik na gradbišču predstavlja interese investitorja gradnje, kot so gradnja po projektu, v skladu z gradbenim dovoljenje ter zakonom in pravilniki in v skladu s cenovnim dogovorom, zato nadzornik ne sme imeti nobenih poslovnih ali drugih povezav z izvajalcem.
Ker je pri pasivnih hišah še poseben poudarek pri določenih segmentih gradnje in zato, ker delujemo celostno, vsaki stranki ponudimo tudi lastnega nadzornika v okviru naše pisarne, ki zagotovi najbolj kvaliteten in strokoven nadzor. Še posebej zato, ker dobro pozna projekt pa tudi interese svoje stranke.

Posebno pozornost posvečamo:

 • nadzoru pri izvedbi temeljenja brez toplotnih mostov

 • nadzoru pri izvedbi ovoja objekta brez toplotnih mostov

 • nadzoru pri izvedbi in zrakotesni vgradnji oken in vhodnih vrat (RAL vgradnja)

 • nadzoru pri prebojih preko zunanjega ovoja objekta za potrebe strojnih inštalacij in zrakotesni izvedbi le teh

 • nadzoru pri izvedbi strojnih inštalacij, razvodu, pozicioniranju vpihov in izsesov, natančni umiritvi posameznih ventilov po končani izvedbi

 • nadzoru pri izvedbi razvoda elektro inštalacij s poudarkom na problemu zrakotesnosti

 • nadzora pri izvedbi strešnih in stenskih slojev parnih ovir, kontroli stikov, morebitnih prebojev inštalacij, vse s poudarkom na zrakotesni izvedbi

 • prisotnost pri izvedbi testa zrakotesnosti. Izvedbo testa zrakotesnosti vam lahko ponudimo tudi mi.

Projektantski nadzor

Poleg opcije klasičnega nadzornika pa lahko ponudimo tudi t.i. projektantski nadzor, ki ravno tako spremlja in nadzoruje prenos projekta v realnost, vendar z nižjimi pooblastili.
Projektantski nadzor ni predpisan niti obvezen pri gradnji je pa pogosta praksa resnih projektivnih birojev, še posebej v tujini. Kot projektanti se pogosto udeležujemo gradnje in nudimo support tako izvajalcem kot tudi gradbenem nadzoru. Na ta način poskrbimo za korekten prenos projekta v realnost in zanesljivejšo gradnjo.

Posebnosti pri nadzoru pasivne hiše

Zrakotesnost

Zrakotesnost se morda zdi manj relevantna lastnost stanovanjskih hiš, vendar se izkaže za zelo pomembno pri delovanju hiše in obstojnosti gradbenih materialov. Zrakotesnost je tudi eden temeljnih pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Eko sklada.
Ob uhajanju iz objekta skozi konstrukcijske sklope se zrak ohladi in z njim kondenzira tudi zračna vlaga. Ob dolgotrajnem vlaženju večini toplotnih izolacij drastično pade izolativnost (ojača se toplotna prehodnost); sčasoma pa začnejo izolacije tudi propadati. Podobno ogroženi so tudi leseni deli hiše in drugi podobni materiali, ki začno propadati (plesneti, trohneti, gniti), kar lahko celo ogrozi konstrukcijsko stabilnost hiše.
Zato je pomembno da nadzor temu posveti dovolj pozornosti.

Pri tem gre predvsem za izvedbo paro zapornih folij (poudarke na stikih), izvedbo instalacij na zunanjih stenah, izvedbo ometov in še posebej izvedbo vseh prebojev skozi zunanji ovoj.

Izvedba brez toplotnih mostov

Ovoj zgradbe ni sestavljen samo iz pravilnih elementov, kot so ravne stene in streha. Mnogo več je na ovoju robov, vogalov, stikov in prebojev. Na teh mestih so toplotne izgube večje kot na idealnih mestih. Mesto, kjer toplota hitreje odteka kot na drugih mestih zgradbe, se imenuje toplotni most. Pri korektni izvedbi detajlov lahko skoraj vse toplotne mostove na zgradbi odpravimo ali vsaj omilimo njihov učinek. Za zgradbe, ki imajo toplotno izolacijo v standardu pasivne hiše (25–40 cm toplotne izolacije na stenah, 30–40 cm toplotne izolacije na strehi, troslojna toplotnoizolacijska zasteklitev), pomeni tudi samo eden nezmanjšan toplotni most bistveno motnjo skupnega koncepta. Da se odpravi toplotne mostove, je potrebno že v fazi načrtovanji z detajli preveriti vsa kritična mesta in posebno pozornost posvetiti pri nadzoru.

Njapogosteje mora biti nadzornik pozoren na: priključek podstavka zgradbe proti neogrevani kleti oz. temelju, balkonske plošče, statično pogojeni preboji toplotne izolacije v steni, priključek stene na streho, atika, vgradnja oken in vrat v stensko konstrukcijo itd.

Problematike reševanja toplotnih mostov se je treba lotiti kompleksno. Obstajajo učinkoviti računalniški programi, s pomočjo katerih strokovnjak gradbene fizike ugotovi šibka mesta v konstrukciji oz. prisotnost večjih ali manjših toplotnih mostov in pomaga pri načrtovanju njihove optimizacije. Tako kot načrtovanje je pomembna tudi skrbna izvedba.

Gradbeni materiali za pasivne hiše

Gradbeni materiali, ki so pomembni za specifične zahteve pasivne gradnje, so tisti, ki imajo dovolj visok nivo določenih lastnosti:

 • Nizka toplotna prevodnost

 • Sposobnost akumulacije toplote

 • Lastnost, ki omogoča zrakotesnost (npr. vlivanje in strjevanje, nerazpokanost,…)

 • Trajnost in zanesljivost

Različni materiali s posamezno poudarjeno lastnostjo se uporabljajo n različnih mestih vgradnje. Toplotno izolativni materiali se nahajajo na zunanjem ovoju objekta, materiali z visoko akumulacijo toplote pa znotraj tega ovoja. Materiale ki omogočajo zrakotesnost se vgradi kot notranje sloje obodne konstrukcije (omet, folija,…). Za vse materiale pa velja, da morajo biti trajni in zanesljivi.

Posebni materiali pa morajo združevati več teh lastnosti. Tipičen primer pri pasivnih hiša je toplotna izolacija pod temeljno ploščo, ki mora biti hkrati toplotno izolativna ter tlačno trdna, potresno odporna in odporna na vse zunanje vplive. V ta namen se uporablja penjeno steklo, ki združuje vse naštete lastnosti in je zelo trajen in zanesjliv material. Kar je zelo pomembno, saj na njem stoji celotna investicija – hiša.

Skozi desetletja izkušenj so se izkazali določeni celoviti gradbeni sistemi, ki združujejo vrhunske lasnosti in enostavno rešujejo zahtevne parametre ovoja pasivnih hiš, eden takšnih je gradbeni sistem TermoLOGiK.

Vsi ti materiali morajo biti pravilno izbrani in predvideni že pred gradnjo, v fazi gradnje pa mora biti nadzor pozoren pri načinu vgradnje.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije: