Najbolje je, da celoten proces projektiranja obvladuje dobro uglašena in ustrezno usposobljena ekipa arhitektov, strojnikov, statikov in drugih, ki so tudi ob gradnji dovolj prisotni, da končni objekt ustreza vsem zahtevam pasivne oz. nizkoenergijske gradnje. Tak sestav je danes prava redkost zato naš tim ponuja spremljanje in/ali pregled tehnične dokumentacije ter nadzor izvedbe objekta.

  • Pravilna zasnova objekta se začne že v idejni fazi z orientacijo in umestitvijo objekta na parcelo ter pravilno organizacijo tlorisa. Na tej stopnji lahko skupaj zasnujemo ključne smernice, ki služijo nadaljnemu projektiranju pasivne ali nizkoenergijske hiše.

  • Pregled tehnične dokumentacije se lahko izvede tudi v kasnejših fazah, kjer se preveri ustreznost izbranih materialov in njihovih količin, konstrukcijskih rešitev, detajlov, toplotnih mostov, itd. V primeru, da je projekt obdelan na zadostnem nivoju, se izdela še energetski izračun po metodologiji PHPP, ki omogoči preverjanje in reševanje vseh prednosti in slabosti predvidenih rešitev v arhitekturi in zasnovi strojnih instalacij.

  • Po zaključni fazi projektiranja sledi izbor izvajalcev. Ta korak je ključnega pomena na tehtnici, ki bo odločila ali bo kvalitetno pripravljen projekt tudi doživel kvalitetno izvedbo. Še tako kvalitetni načrti bodo praktično ničvredni, če jih izvajalec ne bo zmožen korektno izvesti. Tu smo na voljo, da na podlagi več kot desetletnih izkušnjah intenzivnega dela v pasivni gradnji skupaj izberemo preizkušene izvajalce in nudimo strokoven nadzor. Pridobi se več ponudb različnih izvajalcev za izvedbo posameznih faz ali objekta v celoti.

  • V skladu z zakonom o graditvi objektov (ZGO1) se pred izvedbo objekta najame nadzornika, ki bo poskrbel, da bo objekt zgrajen v skladu s projektom. Na področju pasivne ali nizkoenergijske gradnje pa je nujno najeti nadzor, ki je strokovno podkovan na tem področju in ima tudi dovolj ustreznih izkušenj. Pri tem je potrebno nadzor razširiti preko običajnih strokovnih okvirjev še na podrobnejše faze. Sem sodi npr. RAL vgradnja oken in vrat, zrakotesna izvedba elektro instalacij, zrakotesna izvedba strešnih folij ipd.

Druge zanimive povezave: