Nadzor nad kvaliteto gradnje

Ponujamo vam celostno izdelavo projektne dokumentacije na podlagi več kot 20 letnih izkušenj in več kot 200 izvedenih pasivnih hiš.

 • Pregled in analiza projektne dokumentacije

 • Priprava dokumentacije za izbor izvajalcev

 • Izbor in definicija vseh komponent v objekt

 • Zelo kvaliteten nadzor nad operativno izvedbo

 • Priprava dokumentacije za pridobitev Uporabnega dovoljenja

Nadzor nad izvedbo pasivne hiše je ključnega pomena za kvaliteten in predvidljiv prenos projektne rešitve v realnost. V sklopu sodelovanja pri nadzoru naredimo najprej zelo temeljito analizo vse projektne dokumentacije in vseh predvidenih komponent. Po pregledu naredimo morebitne pripombe in jih implementiramo v projekt, če je to potrebno. Pripravimo vse potrebno za pridobitev ponudb s strani korektnih izvajalcev in organiziramo vse potrebno za začetek gradnje. Med gradnjo zelo intenzivno in tekoče spremljamo gradnjo, snemamo gradnjo, delamo tekoče zapisnike o izvedbi del in zagotovimo, da bo izvedba kar se da kvalitetna in v dogovorjenih časovnih in finančnih okvirih.

Pomen nadzora nad izvedbo pasivnih hiš

Pasivne hiše so sodobna oblika gradnje, ki zagotavlja visoko energetsko učinkovitost, udobje in zdravje bivanja. Da bi dosegli te cilje, je potrebno upoštevati številne tehnične in arhitekturne zahteve, ki jih je treba skrbno načrtovati in izvesti. Zato je ključnega pomena, da se pri gradnji pasivnih hiš zagotovi kakovosten in strokoven nadzor nad izvedbo.

Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš obsega več faz in nalog, med katerimi so najpomembnejše:

 • Pregled in analiza projektne dokumentacije: Nadzornik mora preveriti, ali je projektna dokumentacija popolna, skladna z veljavnimi predpisi in standardi ter primerna za izvedbo pasivne hiše. Nadzornik mora tudi prepoznati morebitne pomanjkljivosti, napake ali nejasnosti v projektu in predlagati ustrezne rešitve ali dopolnitve.
 • Priprava dokumentacije za izbor izvajalcev: Nadzornik mora sodelovati pri pripravi razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev, ki bodo gradili pasivno hišo. Nadzornik mora opredeliti tehnične in kakovostne kriterije za izbor najprimernejših ponudnikov, ki imajo ustrezne reference, izkušnje in znanje za gradnjo pasivnih hiš.
 • Izbor in definicija vseh komponent v objektu: Nadzornik mora sodelovati pri izboru in definiciji vseh komponent, ki sestavljajo pasivno hišo, kot so gradbeni materiali, toplotna izolacija, okna, vrata, prezračevalni sistem, ogrevalni sistem, električne in vodovodne instalacije itd. Nadzornik mora zagotoviti, da so vse komponente skladne s projektno dokumentacijo, certificirane in primerne za pasivno gradnjo.
 • Zelo kvaliteten nadzor nad operativno izvedbo: Nadzornik mora redno obiskovati gradbišče in spremljati potek gradnje pasivne hiše. Nadzornik mora preverjati kakovost izvedbe del, skladnost z načrti in specifikacijami, upoštevanje rokov in proračuna ter spoštovanje varnostnih in okoljskih predpisov. Nadzornik mora tudi usklajevati delo med različnimi izvajalci in reševati morebitne težave ali konflikte, ki bi lahko ogrozili uspeh projekta.

Pomen celostnega in pogostega pristopa na gradbišču:

Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš ni le formalna obveznost ali kontrolni mehanizem, ampak je tudi pomemben dejavnik za zagotavljanje optimalnih rezultatov. Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš ima številne prednosti, med katerimi so:

 • Zagotavljanje kakovosti in trajnosti pasivne hiše: Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš prispeva k temu, da se pasivna hiša gradi v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in trajnosti. Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš preprečuje morebitne napake ali pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na energetsko učinkovitost, udobje ali zdravje bivanja v pasivni hiši. Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš tudi zagotavlja, da se pasivna hiša prilagodi morebitnim spremembam ali nepredvidenim situacijam, ki bi lahko nastale med gradnjo.
 • Prihranek časa in denarja: Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš pomaga pri optimizaciji časa in denarja, ki sta potrebna za gradnjo pasivne hiše. Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš omogoča, da se gradnja pasivne hiše izvede v skladu z načrtovanimi roki in proračunom, brez nepotrebnih zamud ali dodatnih stroškov. Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš tudi zmanjšuje tveganje za morebitne reklamacije ali tožbe, ki bi lahko nastale zaradi nekakovostne ali nepravilne izvedbe del.
 • Povečanje zadovoljstva in zaupanja naročnika: Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš povečuje zadovoljstvo in zaupanje naročnika, ki je investiral v gradnjo pasivne hiše. Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš omogoča, da se naročnik redno obvešča o poteku in stanju gradnje pasivne hiše, ter da se upoštevajo njegove želje in pričakovanja. Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš tudi zagotavlja, da se naročniku predaja kakovostna in funkcionalna pasivna hiša, ki ustreza njegovim potrebam in zahtevam.

Prednosti, da je nadzor udeležen tako v projektivi, izvedbi in nadzoru ter le tako prenaša izkušnje in znanje iz enega področja v drugo:

Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš ni le ločena faza ali aktivnost, ampak je del celotnega procesa gradnje pasivne hiše. Zato je pomembno, da je nadzor udeležen tako v projektivi, izvedbi in nadzoru ter le tako prenaša izkušnje in znanje iz enega področja v drugo. To ima naslednje prednosti:

 • Povečanje učinkovitosti in usklajenosti: Če je nadzor udeležen tako v projektivi, izvedbi in nadzoru, se poveča učinkovitost in usklajenost celotnega procesa gradnje pasivne hiše. Nadzor lahko tako lažje prepozna in reši morebitne neusklajenosti ali protislovja med različnimi fazami ali dokumenti. Nadzor lahko tudi lažje koordinira in komunicira z različnimi deležniki, ki sodelujejo pri gradnji pasivne hiše.
 • Izboljšanje kakovosti in inovativnosti: Če je nadzor udeležen tako v projektivi, izvedbi in nadzoru, se izboljša kakovost in inovativnost celotnega procesa gradnje pasivne hiše. Nadzor lahko tako bolje prispeva k razvoju in optimizaciji projekta pasivne hiše, ki temelji na najnovejših tehničnih in arhitekturnih rešitvah. Nadzor lahko tudi bolje prenaša svoje izkušnje in znanje iz enega področja v drugo, kar pomeni večjo dodano vrednost za naročnika.

Gradnja pasivnih hiš je kompleksen in zahteven proces, ki zahteva visoko stopnjo strokovnosti in kakovosti. Zato je ključnega pomena, da se pri gradnji pasivnih hiš zagotovi kakovosten in strokoven nadzor nad izvedbo. Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš obsega več faz in nalog, ki prispevajo k optimalnim rezultatom. Nadzor nad izvedbo pasivnih hiš ima tudi številne prednosti, kot so zagotavljanje kakovosti in trajnosti pasivne hiše, prihranek časa in denarja, povečanje zadovoljstva in zaupanja naročnika ter izboljšanje učinkovitosti, usklajenosti, kakovosti in inovativnosti celotnega procesa gradnje pasivne hiše. Zato je pomembno, da je nadzor udeležen tako v projektivi, izvedbi in nadzoru ter le tako prenaša izkušnje in znanje iz enega področja v drugo. Gradnja pasivnih hiš je tako ne le tehnični, ampak tudi organizacijski in komunikacijski izziv, ki ga lahko uspešno premagamo s pomočjo kakovostnega in strokovnega nadzora nad izvedbo.