Nadzor nad kvaliteto gradnje

Ponujamo vam celostno izdelavo projektne dokumentacije na podlagi več kot 20 letnih izkušenj in več kot 200 izvedenih pasivnih hiš.

  • Pregled in analiza projektne dokumentacije

  • Priprava dokumentacije za izbor izvajalcev

  • Izbor in definicija vseh komponent v objekt

  • Zelo kvaliteten nadzor nad operativno izvedbo

  • Priprava dokumentacije za pridobitev Uporabnega dovoljenja

Nadzor nad izvedbo je ključnega pomena za kvaliteten in predvidljiv prenos projektne rešitve v realnost. V splopu sodelovanja pri nadzoru naredimo najprej zelo temeljito analizo vse projektne dokumentacije in vseh predvidenih komponent. Po pregledu naredimo morebitne pripombe in jih implementiramo v projekt, če je to potrebno. Pripravimo vse potrebno za pridobitev ponudb s strani korektnih izvajalcev in organiziramo vse potrebno za začetek gradnje. Med gradnjo zelo intenzivno in tekoče spremljamo gradnjo, snemamo gradnjo, delamo tekoče zapinike o izvedbi del in zagotovimo, da bo izvedba kar se da kvalitetna in v dogovorjenih časovnih in finančnih okvirih.