Prenova neizkoriščenega podstrešja v stanovanjsko enoto v pasivnem energetskem standardu.

Objekt je trenutno v slabem stanju, popolnoma brez toplotne izolacije. Podstrešje, ki je predmet energetske prenove je trenutno neizkoriščeno. Medetažna konstrukcije je lesena.

Želja investitorja je v podstrešju urediti stanovanjsko enoto. Ob izdelavi energetskih izračunov smo naredili tri opcije.

  1. Prva opcija je narejena glede na minimalne pogoje o energetski učinkovitosti, ki veljajo v Sloveniji – metodologija PURES.
  2. Naslednja opcija je bila nizkoenergijska. Tukaj je bil cilj, da skupna energetska bilanca ne preseže 25 kWh/m2a.
  3. Tretja opcija, ki je bila na koncu tudi sprejeta je izvedba ovoja in vgradnja komponent, ki bo omogočala pasivni energijski standard, pod 15 kWh/m2a.

Še z dodatnimi energetskimi optimizacijami smo tretjo, izbrano varianto, spustili na 13 kWh/m2a.

Zasnova energetike:

Za ogrevanje in pripravo bo skrbela toplotna črpalka zrak-voda. Vgradili bomo tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo z visokim efektivnim izkoristkom (92%). Ogrevanje enote se bo vršilo preko talnega gretja. Zasnova strojnih inštalacij bo omogočala tudi opcijo hlajenja v poletnih mesecih. To bo bilo možno preko sistema prezračevanja, ki bo obenem lahko tudi razvlaževalo zrak in malenkostno preko sistema talnega gretja, ki bo v poletnih mesecih lahko uporabljeno kot hlajenje.

Slike obstoječega stanja:

Več o tem projektu si lahko ogledate na: http://www.energetskaobnova.si/category/reference/podstresje-pri-zmajskem-mostu/