Svetujemo Vam, da se pred izvedbo objekta naredite natančno energetsko bilanco in predvidite različne scenarije, ki vam omogočajo, da lahko najbolj optimalno izberete posamezne komponente in na tak način premišljeno “sestavite” vaš objekt.

Izračun energetske bilance Vam lahko ponudimo po  dveh računskih metodologijah:

 1. Izračun po metodologiji PHPP (svetujemo za pasivne in nizkoenergijske objekte)
 2. Izračun po metodologiji PURES2010 (potrebno ob pridobitvi gradbenega dovoljenja)

Ponujamo vam sodelovanja pri energetski optimizaciji vaših projektov ter pripravi dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev sredstev s strani Ekosklada (subvencije). Izdelavo energetske bilance je smoterno v projekt vpeljati že zelo zgodaj, ob izdelavi idejnega koncepta, saj so takrat stvari še relativno odprte in se energetsko optimizacijo najlažje in najbolj efektivno upošteva pri zasnovi objekta (orientacija, zasnova odprtin…). V nadalnjih fazah spremljamo razvoj vašega projekta ter preverjamo komponente, ki jih nameravate uporabiti pri izvedbi ovoja (okna, vrata, izolacije…). Ko pridemo do potrditev sveh komponent objekta je takšen natančen izračun zelo dobra osnova za izdelav oin dimenzioniranje strojnih inštalacij.

Prepričan sem, da lahko tvorno sodelujemo pri iskanju najbolj optimalnih rešitev za vaš projekt in skupaj ponudimo investitirju optimalne rešitve. Naša prednost je v tem, da smo arhitekturni biro, ki se je specializiral za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo, vključno z izdelavo energetskih bilanc in zasnovo inštalacij. Ravno zaradi našega arhitekturnega znanja smo lahko boljši sogovornik pri iskanju energetskih rešitev, saj na detajle in predlagane rešitve ne gledamo zgolj s strojniškega stališča, ampak se trudimo ohraniti vašo arhitekturno idejo in jo zaradi energetske bilance bistveno ne spreminjamo. Z izkušnjami, ki smo jih pridobili pri izvajanju pasivnih objektov ter poznavanjem materialov in rešitev pasivne in nizkoenergijske gradnje, lahko tvorno sodelujemo pri vašem projektu in ga nadgradimo.

Programska orodja s katerimi izdelujemo energetske optimizacije so različna. Uporabljamo nekaj programov za simulacijo toplotnih mostov, različne programe za izdelavo bilanc, odvisno glede na zahtevnost projekta. Pri objektih, ki jih želimo izvesti v pasivnem ali dobrem nizkoenergijskem nivoju poleg programov za simulacije toplotnih mostov uporabljamo program, ki ga je razvil Inštitut za Pasivno gradnjo iz Nemčije , to je program PHPP.  Podamo vam natančno analizo ovoja, transmislijskih izgub, sončnih dobitkov, predlagamo izboljšave ter energetsko ovrednotimo različne opcije oken, vrat, izolacij, prezračevalnih komponent…

Z veseljem vam podamo še dodatne informacija o energetskih izračunih, optimizacijah in pomoči pri pripravi dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ekosklada.

Ključna prednost, ki bi jo pridobili za našim celostnim spremljanjem in sodelovanjem na projektu v vseh fazah nastajanja je boljša končna energetsk bilanca objekta, optimalna zasnova strojnih inštalacij, posledično nižja investicija in nižji obratovalni stroški objekta. Prepričan sem, da želite svojim investitorjem ponuditi objekte, ki so optimalni v vseh pogledih.

V sklopu sodelovanja vam lahko ponudimo:

Preverjanje arhitekturne zasnove

 • usklajevanje zahtev investitorja in zahtevanih kriterijev načrtovanja
 • preverjanje izbrane lokacije
 • določitev orientacije objekta proti jugu ± 30°
 • preveritev potrebnih površin in volumna
 • faktor oblike A/V, enostavnost, kompaktnost
 • min. 20 m2 do max. 50 m2 na osebo
 • zasnova tlorisa – toplotno coniranje prostorov
 • izbira elementov za toplotno akumulativnost
 • izbira elementov solarnega oblikovanja
 • določitev velikosti in razpored prozornih in neprozornih delov ovoja
 • orientacija steklenih proti jugu, zapiranje hiše proti severu
 • omogočeno naravno prezračevanje za nočno ohlajevanje poleti
 • natančna določitev sestave ovoja pasivne hiše
 • izbira naravi in človeku prijaznih in obnovljivih gradbenih materialov
 • prvo računsko preverjanje pravilnosti zasnove po PHPP
 • toplotna bilanca toplotni dotoki- toplotne izgube=potrebna toplota za ogrevanje: qo = 15 kWh/m2a
 • načrtovanje ogrevalnega sistema

PHPP – izračun energetske bilance

 • program za projektantski izračun pasivnih hiš (Passivhaus Projektierungs Paket), s katerim projektant preverja pravilnost odločitev pri zasnovi zgradbe že med samim projektiranjem
 • s pomočjo programa lahko sproti ovrednotimo učinkovitost morebitnih potrebnih izboljšav: sprememba arhitekturne zasnove, povečanje ali zmanjšanje steklenih površin, elementov senčenja, orientacije, oblike, zasnove ogrevalnih sistemov ipd…
 • posamezni izračuni po PHPP so sestavni del postopka certificiranja PH – pasivna hiša
 • Doseganje pasivnega energetskega nivoja

Pasivni energetski nivo dosegamo s pravilno arhitekturno, gradbeno in strojno instalacijsko zasnovo ter izvedbo:

 • z ukrepi na ovoju o dobra TI, Us < 0.15 – 0.10 W/m2K, brez TM, dobra okna, Uo < 0.8 W/m2K, zrakotesnost, izmerjeno število izmenjav n50 ? 0.6 h-1 o pri gradnji ekoloških pasivnih stavb uporabljamo okolju in človeku prijazne obnovljive materiale, proizvedene z minimalno količino vgrajene energije in proizvedenega CO2 v življenjskem krogu hiše
 • s kontroliranim prezračevanjem prostorov in rekuperacijo o visoko učinkoviti prezračevalnimi sistemi z rekuperacijsko stopnjo <75% pri nizki porabi električne energije <0.45 Wh/m3
 • z rabo obnovljivih virov energije o nizko temperaturni sistemi ogrevanja, učinkoviteje obratovanje ogrevalnih sklopov o solarni sistemi, toplotne črpalke (vrtine, zemeljski kolektorji)
 • z optimalnim izkoriščanjem dotokov o dotoki sončnega sevanja, oddana toplota energetsko učinkovitih naprav, stanovalcev …

Preverjanje ustreznosti načrtovanja in izvedbe

 • svetovanje pri projektiranju pasivne hiše, predlogi izboljšav energetske zasnove in rešitve detajlov
 • računsko preverjanje po PHPP
 • nadzor na gradbišču med gradnjo pasivne hiše (tesnjenje, izvedba detajlov, vgradnja elementov in sistemov po projektu brez toplotnih mostov, dokumentiranje morebitnih sprememb …)
 • opravljen test zrakotesnosti
 • preverjanje delovanja izvedenih sistemov v pasivni hiši
 • monitoring – izvajanje meritev dejanske porabe …

Izračun energetske bilance Vam lahko ponudimo po  dveh računskih metodologijah:

 1. Izračun po metodologiji PHPP (svetujemo za pasivne in nizkoenergijske objekte)
 2. Izračun po metodologiji PURES2010 (potrebno ob pridobitvi gradbenega dovoljenja)