PHPP Energetska Bilanca

Ponujamo vam celostno izdelavo PHPP energetske bilance na podlagi več kot 20 letnih izkušenj in več kot 248 izvedenih pasivnih hiš.

  • Analiza projekta in pomoč pri sestavi toplotnega ovoja

  • Izdelava PHPP energetske bilance

  • Izbor vseh komponent, ki so ključne za pasivno hišo

  • Priprava vloge za Eko Sklad in vodenje postopka

Nudimo vam celostno storitev svetovanja in sestave toplotnega ovoja objekta z določitvijo vseh potrebnih komponent, ki so pomembne za pasivno gradnjo. Izdelamo celostno PHPP energetsko bilanco in jo skozi projekt doplonjujemo in optimiziramo. Pripravimo vam končni PHPP izračun za vaš objekt, ki je osnova za izdelavo projekta strojnih inštalacij in zaključka projekta arhitekture. Pred začetkom izvedbe pripravimo vlogo za pridobitev Eko kredita ali pa nepovratnih stredstev za gradnjo pasivne hiše s strani Eko sklada

Kako PHPP pomaga pri načrtovanju in optimizaciji pasivnih hiš od ideje do izvedbe

PHPP je kratica za Passivhaus Projektierungs Paket, kar pomeni program za projektantski izračun pasivnih hiš. Gre za orodje, ki omogoča načrtovanje in optimizacijo energetske učinkovitosti zgradb, ki izpolnjujejo stroge kriterije za pasivno gradnjo. Pasivna hiša je zgradba, ki zagotavlja visoko bivalno udobje z minimalno porabo energije za ogrevanje in hlajenje.

PHPP je pomemben del pri projektiranju pasivnih hiš, ker omogoča preverjanje pravilnosti odločitev pri zasnovi zgradbe že med samim projektiranjem. PHPP upošteva vse pomembne dejavnike, ki vplivajo na energetsko bilanco zgradbe, kot so orientacija, oblika, ovoj, okna, prezračevanje, toplotni mostovi, notranji in sončni toplotni prirastki, itd. S pomočjo PHPP lahko projektant izbere najboljše rešitve za doseganje cilja pasivne hiše, ki je poraba energije za ogrevanje manj ali enako 15 kWh/m²a.

PHPP je potrebno vpeljati že takoj na začetku izdelave projektne dokumentacije in z njim do konca preverjati vse komponente, ki bodo bile vgrajene. To je zato, ker je pasivna hiša rezultat celostnega pristopa k načrtovanju in gradnji, ki zahteva visoko kakovost in natančnost izvedbe. Vsaka sprememba v zasnovi ali izbiri materialov lahko vpliva na energetsko bilanco in posledično na bivalno udobje in stroške obratovanja. Z uporabo PHPP lahko projektant spremlja energetsko bilanco skozi celotno fazo projektnega dela in vnaša potrebne korekcije. PHPP je tudi pogoj za pridobitev certifikata pasivne hiše in subvencije Eko sklada.