Pasivna in Plus Energijska Hiša – Ljubljana

Pasivna in Plus Energijska Hiša – Ljubljana

Objekt je grajen v pasivnem energetskem standardu, z dodano fotovoltaiko pa postane Plus energijska hiša. Pasivna hiša je izvedena v masivni izvedbi. Za gradnjo ovoja objekta je uporabljen gradbeni sistem Isorast, ki je certificiran gradbeni sistem za izvedbo pasivnih in nizkoenergijskih objektov. V projekt smo integrirali tudi aktivacijo betonskega jedra v vseh medetažnih konstrukcijah. z možnostjo vpliva na to relativno veliko maso bomo dosegli veliko termostabilnost objekta obenem pa preprečili kakršnokoli pregrevanje v poletnih mesecih. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Na strehi objekt bomo postavili fotovoltaično elektratno in s tem bo objekt postal Plus energijska hiša. Proizvedel bo več energije, kot jo bo za svoje delovanje porabil.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 8,8 kWh/m2a
Leto izgradnje: 2013
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Isorast

Izvajalec:
ARHEM d.o.o. – PasivnaGradnja.si
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
(izvedba objekta, strojne in elektro inštalacije)

Projektant:
ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.

Vizualizacija objekta:

Vizualizacija objekta z dodano fotovoltaiko:

 

Več o objektu in poteku del si lahko pogledate na tej povezavi: http://www.pasivnagradnja.com/pasivna-in-plus-energijska-hisa-ljubljana/

Nizkoenergijska Hiša K – Domžale

Nizkoenergijska Hiša K – Domžale

Objekt je grajen v nizkoenergijskem energetskem standardu ob upoštevanju izvedbenih detajlov, ki veljajo tudi pri pasivni gradnji. Nizkoenergijska hiša je izvedena v masivni izvedbi – klasična opečna gradnja, s polnimi AB ploščami kot medetažno konstrukcijo, kar še pripomore k termostabilnosti objekta. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 18,9 kWh/m2a

Leto izgradnje: 2013
Sistem gradnje: Masivna gradnja

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.

Vizualizacija objekta:

Izkop in priprava terena:

Talna plošča na izolaciji:

Gradnja nosilnih sten pritličja:

Gradnja nadstropja:

 

Pasivna hiša K – Ljubljana

Pasivna hiša K – Ljubljana

Objekt je zasnovan in grajen v pasivnem energetskem standardu ob upoštevanju izvedbenih detajlov, ki veljajo pri pasivni gradnji. Pasivna hiša je izvedena v montažni izvedbi, po principu velikopanelnega sistema, kjer so stene narejene v kontroliranem okolju in pripeljane kot take na gradbišče. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 9,9 kWh/m2a

Leto izgradnje: 2010
Sistem gradnje: Montažna – lesena gradnja

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.

Vizualizacija objekta:

Obstoječi objekt in rušitev

Izvedba temeljenja pasivne hiše na penjenem steklu Glapor:

Izvedba montažnega – lesenega dela pasivne hiše:

Pasivna hiša F – Izlake

Pasivna hiša F – Izlake

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiše v klasični – opečni izvedbi. Temeljenje pasivne hiše je izvedeno na blazini penjenega stekla Glapor. Obodne in notranje stene v objektu so pozidane klasično – z opeko. na fasadi je predvidena izolacija iz kamene volne. Objekt je zasnovan kot pasivna hiša. Veliko pozornost posvečamo kvaliteti gradnje in detajlom, ki so potrebni za korektno izvedbo objekta (zrakotesnost, toplotni mostovi, pravilni vrstni red izvedbe…)

Več o objektu in poteku del si lahko pogledate na tej povezavi: http://www.pasivnagradnja.com/category/reference/pasivna-hisa-f-izlake/

Energetska prenova objekta pri Zmajskem mostu v Ljubljani

Prenova neizkoriščenega podstrešja v stanovanjsko enoto v pasivnem energetskem standardu.

Objekt je trenutno v slabem stanju, popolnoma brez toplotne izolacije. Podstrešje, ki je predmet energetske prenove je trenutno neizkoriščeno. Medetažna konstrukcije je lesena.

Želja investitorja je v podstrešju urediti stanovanjsko enoto. Ob izdelavi energetskih izračunov smo naredili tri opcije.

  1. Prva opcija je narejena glede na minimalne pogoje o energetski učinkovitosti, ki veljajo v Sloveniji – metodologija PURES.
  2. Naslednja opcija je bila nizkoenergijska. Tukaj je bil cilj, da skupna energetska bilanca ne preseže 25 kWh/m2a.
  3. Tretja opcija, ki je bila na koncu tudi sprejeta je izvedba ovoja in vgradnja komponent, ki bo omogočala pasivni energijski standard, pod 15 kWh/m2a.

Še z dodatnimi energetskimi optimizacijami smo tretjo, izbrano varianto, spustili na 13 kWh/m2a.

Zasnova energetike:

Za ogrevanje in pripravo bo skrbela toplotna črpalka zrak-voda. Vgradili bomo tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo z visokim efektivnim izkoristkom (92%). Ogrevanje enote se bo vršilo preko talnega gretja. Zasnova strojnih inštalacij bo omogočala tudi opcijo hlajenja v poletnih mesecih. To bo bilo možno preko sistema prezračevanja, ki bo obenem lahko tudi razvlaževalo zrak in malenkostno preko sistema talnega gretja, ki bo v poletnih mesecih lahko uporabljeno kot hlajenje.

Slike obstoječega stanja:

Več o tem projektu si lahko ogledate na: http://www.energetskaobnova.si/category/reference/podstresje-pri-zmajskem-mostu/